Телефон (34397) 5-32-70

Загляни в "Даля"

Загляни в "Даля"

Автор: Гордиенко, Е. [о В. И. Дале] Год публикации: 2012

Е. Гордиенко ; Евгений Гордиенко. - # Смена. - 2012. - №3. - С. 24-29.