Телефон (34397) 5-32-70

Россия в цифрах

Россия в цифрах

Автор: Козичев, Е. [статистика] Год публикации: 2012

Е. Козичев ; Евгений Козичев. - # Коммерсант-Власть. - 2012. - № 12 (26 март.). - С. 10.